کالای فیزیکی

ایرکاف پاپیون

ایرکاف پاپیون
ایرکاف پاپیون
ایرکاف پاپیون
ایرکاف پاپیون
کالای فیزیکی

ایرکاف پاپیون

ناموجود
اضافه به سبد خرید

بدون نیاز به سوراخ گوش

چفت میشه و از گوش نمیوفته

نگیناش خیلی میدرخشه😻

حمام نرید باهاشون طول عمرشون زیاده

جفت نیست فقط یه گوش میندازن(گوش راست)